Skip to body

Office of International Studies and Programs


Departments

Contact Us

Email: intlprog@cwu.edu
Phone: +1-509-963-3612
More Contact Info

Central Washington University
Office of International Studies and Programs
Hebeler Hall 102
400 E. University Way
Ellensburg, WA 98926-7408

UESL Tuition and Fees (Tiếng Việt)

اللغة العربية English

Học phí bao gồm:

  • Tiền học cho 1 học kỳ gồm 3 tháng (khoảng 10 tuần giảng dạy)
  • Ngày khai giảng
  • Học tiếng Anh 20 tiếng/ tuần
  • Hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức bởi trường hoặc người dân địa phương và những dịch vụ hỗ trợ đi kèm
  • Lễ tốt nghiệp

Chi phí mỗi học kỳ:

Năm học bắt đầu từ mùa Thu 2018 đến mùa Hè 2019:

Học phí chương trình UESL $3,363.00
Phí dịch vụ của trường $415.00
Bảo hiểm và sách $650.00
Tiền ăn, ở* $4,212.00
TỔNG CỘNG MỖI KỲ $8,640.00

*tùy vào từng kí túc xá và gói ăn khác nhau mà học sinh lựa chọn

Học phí, phí dịch vụ của trường và tiền bảo hiểm có thể thay đổi giá theo thời gian

Take the Next Step to Becoming a Wildcat.

Admissions@cwu.edu