Skip to body

College of Business

Fang Wang

Fang Wang, PhD

Associate Professor
Finance
Department of Finance and Supply Chain Management

CWU Lynnwood 302S
425.640.1574 x3890

wangf@cwu.edu

Image of Fang Wang